Mid Fryslân volledig in het nieuw

Afgelopen zomer moest streekschaakvereniging Mid Fryslân zich beraden op de toekomst. Financieel stond de club er niet florissant voor, het ledenaantal bij de senioren daalde tot onder de kritieke grens van 20 leden, de jongste jeugd dreigde geheel te verdwijnen, en het materiaal was een ratjetoe. Toch waren er ook successen te vieren met het kampioenschap van de beide seniorenteams. Met nieuw elan, mede gedreven door de boodschap “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” nagelaten door Jan Roelof Soeten, ging de club aan het werk. Akkrummer middenstand support ledenwerving: Begin dit...

lees meer

Topdrukte bij voorronde Basisschoolschaken

Woensdag 10 februari organiseerde ssv Mid Fryslan, na een jaar afwezigheid, weer een voorronde voor Boarnsterhim voor het Fries Kampioenschap Basisschoolschaken. Sinds 1997 was de beker gewonnen door voornamelijk de Ds. Hasperschool (5x) en de Burg. Thalenschool (7x). Deze scholen vaardigden ook nu weer sterke teams af. Maar ook de Juf Boeremaskoalle en It Kampke uit Terherne hadden dit jaar schaakles op school gehad, en wilden de krachten wel eens meten. In totaal 8 teams, en meer dan 32 kinderen zorgden voor topdrukte op de mee-organiserende Thalenschool in Akkrum. De middag begon enigzins...

lees meer