Opmerkelijk jaar bij Mid Fryslân senioren

Was het bij de jeugd van Mid Fryslân een bijzonder jaar vanwege de vele successen, bij de senioren speelden er heel andere opvallende zaken. Enige tijd geleden bespraken enkele bestuursleden de toestand in de wereld, daarbij gelukzalig voorzien van enkele biertjes. De kredietcrisis, de val het kabinet, Griekenland, de omwenteling in Noord-Afrika, Occupy en Anonymous passeerden de revue, uiteraard voorzien van wereldkundig commentaar. Minder geld, meer onzekerheid, en opstand tegen het gezag zijn aan de orde van de dag. En blijkbaar mist dit alles zijn effect ook niet op de schaakwereld....

lees meer

Prijzen en diploma’s in 2012: Erwin prolongeert jeugdtitel

Dit jaar was wel weer een bijzonder schaakjaar. In Friesland neemt het schaken bijna overal af. Tegen die trend in groeit bij Mid Fryslân vooral het jeugdschaken steeds meer. In 3 jaar tijd zijn we van vrijwel 0 naar nu bijna 30 jeugdschakers gegroeid. En niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit, zijn we na Gorredijk en Sneek inmiddels de 3e jeugdschaakclub in Friesland. Dat is ook te zien aan de resultaten in de Friese Grand Prix en het Fries Kampioenschap. Financieel staat onze club er ook weer goed op, zeker na de Grote Clubactie, de succesvolle Poiesz actie, en sponsoring vanuit de...

lees meer

Beurse Aardappels bij Mid Fryslân 2

Vrijdag 20 april stond de laatste wedstrijd van Mid Fryslân 2 op het programma. Nou is de vrijdag niet echt een handige dag om te schaken voor de Mid Friezen en de ene na de andere afmelding stroomde binnen.  Van Jan Greijdanus en Auke de Jong was dit wel verwacht, maar zelfs kernspelers Geart Jacob de Jong en Siard Eijzenga moesten afzeggen.  Teamleiders Trevin en Stefan wilden de wedstrijd wel verzetten, maar tegenstander Lasker wilde niet meewerken, vooral ook omdat zij in deze wedstrijd kampioen konden worden. Johnny Visser en Erwin Koning wilden wel invallen, maar de laatste 2 spelers...

lees meer