Clubinfo

Algemene clubinformatie:

Streekschaakvereniging Mid Fryslân is opgericht op 30 september 1994 en is dé schaakclub voor het midden van Friesland. Naast Akkrum en Nes komen de leden uit Grou, Idaerd, Jirnsum, Terherne, Aldeboarn, Nij Beets, Heerenveen en omstreken. Mid Fryslân is onderdeel van de Friese Schaakbond (FSB). Op maandagavond wordt geschaakt in de achterzaal van Café Kromme Knilles, Heechein 42 te Akkrum (kaartje). Bij voldoende belangstelling wordt op maandagmiddag schaakles gegeven bij de BSO van Kinderopvang Friesland en op woensdagmiddag bij OBS De Jasker in Nij Beets. Iedereen die belangstelling heeft, kan vrijblijvend langskomen om eens mee te schaken.

Bijzondere evenementen zijn jaarlijks:

  • Fryske Dei in Akkrum op de eerste zaterdag in augustus met snelschaken en demonstratie schaken op het levensgrote schaakspel.
  • Het Winter Snelschaak Toernooi in de kerstvakantie waar jeugd, senioren, familie, vrienden en kennissen tegen elkaar snelschaken.
  • Het Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in maart/april, in 2016 het grootste en sterkste jeugdtoernooi binnen de Friese Schaakbond.

Schoolschaken:

Regelmatig geeft Mid Fryslân proef schaaklessen op basisscholen in Akkrum en omgeving. Jaarlijks vindt daarna de voorronde van het FK basisschoolschaken plaats in Akkrum, de winnaar wordt afgevaardigd naar de finale van het Fries Kampioenschap basisschoolschaken. Basisschool jeugd die geïnteresseerd raken in het schaken, kunnen elke maandagmiddag vanaf 14.15 uur schaakles krijgen van ssv Mid Fryslân bij de BSO van Kinderopvang Friesland. In Nij Beets wordt op woensdagmiddag schaakles gegeven bij OBS De Jasker.

Jeugdschaken:

Aspiranten en junioren spelen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Ervaren schaaktrainers geven les aan kleine groepen van circa 5 kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Stappenmethode, speciaal ontwikkeld voor de KNSB. Aan het einde van elk seizoen kan onder toezicht van de KNSB per stap een diploma behaald worden. Ook speelt de jeugd in een interne competitie, waarvoor per groep (stap) medailles gewonnen kunnen worden. De hoogst geëindigde jeugdspeler  is tevens Jeugdkampioen en krijgt een jaar lang de wisselbeker in bezit.

Alle jeugdschakers van Mid Fryslân kunnen meespelen in de Grand Prix jeugdcyclus van de FSB. Op zaterdagmiddagen verspreid over het jaar kan worden deelgenomen aan 8 toernooien in heel Friesland. Aan de beste jeugdspelers in de eindrangschikking reikt de FSB prijzen uit. Mid Fryslân organiseert jaarlijks het eigen Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in Akkrum, ooit onderdeel van deze Friese Grand Prix. Alleen volwaardige jeugdleden van Mid Fryslân, die tevens lid zijn van de FSB, kunnen meedoen aan het Individueel Fries Jeugdkampioenschap en het FK Jeugd Clubteams. Mid Fryslân conformeert zich aan de Beleidsregels NOC*NSF voor alle jeugdactiviteiten.

Senioren:

De senioren spelen op maandagavond vanaf 20.00 uur in een interne competitie, waarbij op speelsterkte wordt ingedeeld. Daarnaast speelt Mid Fryslân met 3 teams in de externe competitie van de FSB, Team 1 werd kampioen en is gepromoveerd naar de FSB Promotieklasse. Team 2 handhaafde zich keurig in de FSB 1e klasse. Team 3 bestaat volledig uit de oudste jeugdleden en speelt na hun kampioenschap in de 3e klasse van de FSB. Elk seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een gezellig etentje, waarbij per team prijzen worden uitgereikt voor de beste prestaties in de interne en externe competitie. De winnaar van de interne competitie is Clubkampioen van Mid Fryslân en wint de wisselbeker.

Lidmaatschap en Contributie:

Iedereen die interesse heeft in schaken en zich wil aanmelden bij ssv Mid Fryslân, kan hier het aanmeldingsformulier downloaden.

  • BSO jeugd die op maandagmiddag bij de BSO schaakles krijgen, betalen een bijdrage in de kosten van € 40,- per seizoen.
  • Aspiranten (tot 20 jaar) die nog geen lid van Mid Fryslân en de FSB willen worden, betalen een bijdrage van € 40,- per seizoen.
  • Junior leden (tot 20 jaar) die ook lid van de FSB zijn, betalen € 60,- per seizoen, waarvan € 25,- aan de FSB wordt afgedragen.
  • Senior leden (vanaf 20 jaar) betalen € 70,- per seizoen, waarvan ruim € 45,- wordt afgedragen aan de FSB.

Contributie dient aan het begin van elk seizoen overgemaakt te worden naar IBAN nummer NL86 RABO 034.83.12.121 van Rabobank Heerenveen t.n.v. penningmeester Thomas Douma o.v.v. de speler naam. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats.