Hallofame

Streekschaakvereniging Mid Fryslân is opgericht op 30 september 1994, en kent 2 Ereleden en 1 Lid van Verdienste:

  • Jan Roelof Soeten, postuum benoemd tot Erelid in 2009, wegens zijn grote verdienste voor Mid Fryslân, onder andere als voorzitter, teamleider van Mid Fryslân 1 en jeugdtrainer.
  • Appie Kamstra, benoemd tot Erelid in 2013, wegens zijn grote verdienste voor Mid Fryslân, onder andere als penningmeester, fotograaf, verslaggever en jeugdbegeleider.
  • André Tanis, benoemd tot Lid van Verdienste in 2014, wegens zijn grote verdienste voor Mid Fryslân, onder andere als secretaris en coördinator van het schoolschaken in Boarnsterhim en centraal voor heel Friesland.

Mid Fryslân kent kampioenen bij de senioren en jeugd vanaf het eerste seizoen. Ook zijn hieronder de kampioenen opgenomen van de door Mid Fryslân in de loop van de jaren georganiseerde toernooien.

Wisselbokaal
Intern Mid Fryslân Senioren
1994-95 Piet Brandenburg
1995-96 Piet Brandenburg
1996-97 Piet Brandenburg
1997-98 Erik Sparenberg
1998-99 Theodoor Keizer
1999-00 Erik Sparenberg
2000-01 Erik Sparenberg
2001-02 Jippe Kamstra
2002-03 Erik Sparenberg
2003-04 Peter Koning
2004-05 Jeroen Sparenberg
2005-06 Jeroen Sparenberg
2006-07 Peter Koning
2007-08 Peter Koning
2008-09 Jeroen Sparenberg
2009-10 Jeroen Sparenberg
2010-11 Peter Koning
2011-12 Ymco Leijenaar
2012-13 Jeroen Sparenberg
2013-14 Peter Koning
2014-15 Peter Koning
2015-16 Frank Schuurmans
2016-17 Erwin Koning
2017-18 Erwin Koning
Jippe Kamstra Bokaal
Bekercompetitie Mid Fryslân Senioren
1997-98 Theodoor Keizer
1998-99 Jippe Kamstra
1999-00 Theodoor Keizer
2000-01
2001-02 Peter Koning
2002-03 Jippe Kamstra
2003-04 Jippe Kamstra
Wisseltrofee Kromme Knilles
Winter Snelschaak Toernooi
2006 Jippe Kamstra
2007 Jippe Kamstra
2008 Jippe Kamstra
2009 Jeroen Sparenberg
2010 Peter Koning
2011 Jippe Kamstra
2012 Anna Maja Kazarian
2013 Selwin Keuning
2014 Jippe Kamstra
2015 Geon Knol
2016 Jippe Kamstra
2017 Jan Bosma
Fries Kampioenschap
Snelschaken Akkrum
2013 Migchiel de Jong
2014 Migchiel de Jong
2015 Migchiel de Jong

Wisselbokaal
Intern Mid Fryslân Junioren
1994-95 Erik Sparenberg
1995-96 Jippe Kamstra
1996-97 Jippe Kamstra
1997-98 Jippe Kamstra
1998-99 Jan Greydanus
1999-00 Siard-Jan Eijzenga
2000-01 Pietje Wiegersma
2001-02 Siard-Jan Eijzenga
2002-03 Siard-Jan Eijzenga
2003-04 Geart-Jacob de Jong
2004-05 Jeffrey Slof
2005-06 Wouter Geel
2006-07 Cor Reitze Sybesma
2007-08
2008-09
2009-10 David Romkes
2010-11 Erwin Koning
2011-12 Erwin Koning
2012-13 Jelmer Steenstra
2013-14 Janko Eelsingh
2014-15 Jelmer Steenstra
2015-16 Rutger Timmerman
2016-17 Jelte Reitsma
2017-18 Jildou Schotanus
Van Slooten Bokaal
Boarnsterhim Schoolschaken
1997 Ds. Hasperschool, Akkrum
1998 Ds. Hasperschool, Akkrum
1999 Ds. Hasperschool, Akkrum
2000 Burg. Thalenschool, Akkrum
2001 Burg. Thalenschool, Akkrum
2002 Burg. Thalenschool, Akkrum
2003 Burg. Thalenschool, Akkrum
2004 Burg. Thalenschool, Akkrum
2005 Burg. Thalenschool, Akkrum
2006 Ds. Hasperschool, Akkrum
2007 Ds. Hasperschool, Akkrum
2010 Burg. Thalenschool, Akkrum
2012 Burg. Thalenschool, Akkrum
2013 OBS Akkrum
2014 OBS Akkrum
2015 Ds. Hasperschool, Akkrum
2016 Het Slingertouw, Heerenveen
2017 OBS Akkrum
2018 OBS Akkrum
Wisselbeker Jan Soeten
Jeugd Schaak Toernooi
2011 Anna Maja Kazarian
2012 Floyd Franken
2013 Martijn van Nimwegen
2014 Sake Algra
2015 Sjouke Dijkstra
2016 Tijmen Hofstra