ALV 2019 naar de Cleef

De Algemene Ledenvergadering van ssv Mid-Fryslân zal plaatsvinden op maandag 26 augustus 2019 van 20.00 uur – 21.30 uur in Herbergh De Cleef, Kleef 1 – 3 in Akkrum. Daarmee hebben we ook het belangrijkste agenda punt te pakken, want de verhuizing van Eetcafé Kromme Knilles naar Herbergh De Cleef staat prominent op de agenda. Uiteraard van groot belang dat Senioren, (ouders van) Jeugdleden en Aanverwant volk aanwezig zijn om van het komende seizoen een succes te maken.

Agenda

1.  Opening vergadering

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Goedkeuren notulen vorige ALV

5. Terugblik seizoen 2018/2019

 • Interne en externe competitie
 • Jeugdschaken
 • Toernooien
 • Fryske dei

6. Nieuwe speellocatie de Cleef

7. Financiën:

 • Financieel verslag seizoen 2018/2019
 • Begroting seizoen 2019/2020
 • Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid

8. Bestuurswissel

 • Aftredend en niet herkiesbaar T. Douma en Jan-Lodewijk Boonstra
 • Functie wijziging binnen het bestuur

9. Teamindeling KNSB

10. Teamindeling FSB 4-tallencompetitie

 • MF1
 • MF2
 • MF3
 • MF4

11. Jeugdschaken

 • Les op maandagavond
 • Schoolschaken
 • BSO schaken

12. Evenementen en agenda seizoen 2019-2020

 • Maandag 2-9-2019 start jeugdschaken en senioren
 • Zaterdag 28-9-2019 1e ronde KNSB
 • FSB ledenvergadering (25-9-2019)
 • Wintersnel schaaktoernooi (datum nnb)
 • Uitsmijtertoernooi (datum nnb)

13. Rondvraag

14. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *