Beurse Aardappels bij Mid Fryslân 2

Vrijdag 20 april stond de laatste wedstrijd van Mid Fryslân 2 op het programma. Nou is de vrijdag niet echt een handige dag om te schaken voor de Mid Friezen en de ene na de andere afmelding stroomde binnen.  Van Jan Greijdanus en Auke de Jong was dit wel verwacht, maar zelfs kernspelers Geart Jacob de Jong en Siard Eijzenga moesten afzeggen.  Teamleiders Trevin en Stefan wilden de wedstrijd wel verzetten, maar tegenstander Lasker wilde niet meewerken, vooral ook omdat zij in deze wedstrijd kampioen konden worden. Johnny Visser en Erwin Koning wilden wel invallen, maar de laatste 2 spelers bleken lastig te vinden. Uiteindelijk werd ervoor gekozen een voorschot te nemen op een te formeren jeugdteam voor komend seizoen, en werden jeugdspeler Menno Steenstra en nieuwkomer Julian Frijlink vlak voor de wedstrijd nog aangemeld. Ook Jorik Offermans wilde wel mee om te kijken, zodat co-rijder Peter Koning met een auto vol jeugd vertrok. Al met al kwamen er dus zelfs 10 Mid Friezen opdagen in de Aardappelbeurs in St. Jacobiparochie.

De creatieve opstelling van Mid Fryslân deed niet onder voor die van Lasker 2. Met het oog op een mogelijk incompleet Mid Fries team had ook Lasker op bord 1 en 2 invallers neergezet. En dus trof André Tanis op bord 4 opeens de sterke Thys Tuinstra. Thys trok gelijk fors ten aanval, maar André zag ook de juiste tegenzetten en er leek dus niets aan de hand. Maar zoals al vaker dit seizoen zette André pardoes zijn stukken helemaal verkeerd neer, verloor 2 stukken en de partij. Een wandeling naar de zeedijk bleek goed te werken om de frustratie eruit te waaien. Ook Johnny Visser op bord 5 trof in Mark Kolthof een veel sterkere tegenstander. Hier leek eerst weinig aan de hand, maar de aanvalsplannen van Johnny over de a-lijn bleken toch een wat vreemd effect te hebben. Het kostte Johnny eerst een Loper en na flink afruilen ook de partij. Iets soortgelijks overkwam ook Klaas Jaap Soeten op bord 6. Nanne Toering offerde een pion voor een aanval op f7. Die aanval werd geblokt, verschoof naar h7, werd ook daar geblokt, waarna flink werd afgeruild. Dat pakte erg slecht uit voor Klaas Jaap die een pion minder en een slechte stelling overhield, en even later kon opgeven.

Op bord 8 speelde Julian Frijlink zijn eerste externe wedstrijd. Tegenstander Willem Postma opende gevaarlijk, maar Julian antwoordde correct, en zo ontstond een zeer gelijke stelling. Juist op het moment dat Julian remise aanbood, waar Willem wel even over na wilde denken, deed Julian echter een grafzet 1e klas. Het Lasker team zag dat ook, en Julian verloor jammer genoeg een doos vol stukken en de partij. Ook op bord 7 speelde Menno Steenstra een erg goede partij. Menno kon in een gelijke stelling kiezen voor een afruil naar een voordelige stelling, waarna remise een goede optie zou zijn in zijn eerste externe partij. Maar Menno wilde wel meer tegen Ruud Stellingwerf (rating 1700+), en verhoogde de druk op de zwarte stelling. Echter, hij zag daarbij een onaardige afruilvariant over het hoofd, die hem een stuk kostte en dus ook de partij. De beloning voor de jeugdige opstelling kwam juist op bord 1 (!) bij Erwin Koning. Erwin had zich vrijwillig op bord 1 aangemeld, kwam deze keer goed uit de opening in een gelijke stelling, waarbij bijna elke stuk wel iets aanviel en/of verdedigde. Ondanks enige afruil blijft het bord vol, blijft Erwin aanvallend spelen, en biedt hij op het juiste moment remise aan. Dat is ook voor Hein Zondervan wel okay, want ook Hein is een invaller op bord 1.

Op bord 3 begon Trevin Nettinga ook niet slecht tegen Jacob Strikwerda. Trevin speelt vol op de aanval met een wel heel open pionnenstructuur en geen Koningsstelling. Dat betekent automatisch dat er ofwel winst volgt, danwel een verliespartij erbij komt. Als Trevin een pion achter raakt, breekt ook zijn aanval in stukken en kan hij al snel het volgende punt aan Lasker overhandigen. Tenslotte mede teamleider Stefan Krist die op bord 2 tegen de toch wel sterk spelende invaller Jordi Wiersma speelt. Stefan heeft weliswaar een dubbelpion gekregen, maar dat deert hem niet echt. De steling blijft erg lang zeer gelijkwaardig. Tot er een stelling ontstaat waarbij Stefan enerzijds met 1 zet mat gezet kan worden, maar anderzijds zelf aan zet ook een matpoging kan ondernemen. Stefan besluit er vol voor te gaan, denk niet aan remise en gaat voor de mat, die er helaas niet in blijkt te zitten. Beide heren weten ook daarna niet van opgeven en blijven hardnekkig proberen winst te halen. Uiteindelijk, na veel zet herhalingen en schijn dreigingen, is het iedereen duidelijk dat het toch echt wel remise moet worden.

Mid Fryslan 2 verliest dan wel met 1 – 7 van Lasker 2 die daarmee terecht kampioen wordt, maar toch biedt deze wedstrijd alle hoop op de toekomst. Alle 3 jeugdspelers laten zien dat ze een prima partijtje kunnen schaken, en volgend jaar samen met Jesper van der Heide als Mid Fryslan 3 in de 5e klasse heel leuk kunnen meedoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *