Clubinfo

Algemene clubinformatie:

Streekschaakvereniging Mid Fryslân is opgericht op 30 september 1994 en dé schaakclub voor het midden van Friesland. Naast Akkrum en Nes komen de leden o.a. uit Grou, Idaerd, Jirnsum, Terherne, Aldeboarn, Nij Beets en Heerenveen. Mid Fryslân is onderdeel van de Friese Schaakbond (FSB). Op maandagavond wordt geschaakt in Herbergh de Cleef, Kleef 1 – 3 te Akkrum. Bij voldoende belangstelling wordt schaakles gegeven bij de BSO van Kinderopvang Friesland, de BSO van Kids First in Akkrum en bij OBS De Jasker in Nij Beets. Iedereen die belangstelling heeft, kan vrijblijvend eens langskomen om mee te schaken.

Bijzondere evenementen zijn jaarlijks:

  • De Fryske Dei in Akkrum in de zomervakantie met snelschaken en demonstratie schaken op het levensgrote schaakspel.
  • Het Winter Snelschaak Toernooi in de kerstvakantie waar jeugd, senioren, familie, vrienden en kennissen snelschaken.
  • Het Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in het voorjaar, in 2016 het grootste en sterkste jeugdtoernooi binnen de FSB.

Jeugdschaken:

Regelmatig geeft Mid Fryslân proef schaaklessen op basisscholen in Akkrum en omgeving. Jaarlijks vindt daarna de voorronde van het FK basisschoolschaken plaats in Akkrum, de winnaar wordt afgevaardigd naar de finale van het Fries Kampioenschap basisschool schaken. Geïnteresseerde jeugd kan, bij voldoende belangstelling in een seizoen, schaakles krijgen bij de BSO van Kinderopvang Friesland aan de Stringen te Akkrum, op woensdagmiddag bij OBS De Jasker in Nij Beets, of bij de BSO van Kids First in het Mienskar aan het Hopmanshôf te Akkrum.

Aspiranten en junioren spelen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Herbergh de Cleef, Kleef 1-3 in Akkrum. Ervaren schaaktrainers geven les aan kleine groepen van circa 5 kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Stappenmethode, speciaal ontwikkeld voor de KNSB. Aan het einde van elk seizoen kan onder toezicht van de KNSB per stap een diploma behaald worden. Ook speelt de jeugd in een interne competitie, waarvoor per groep medailles te winnen zijn. De hoogst geëindigde jeugdspeler  is tevens Jeugdkampioen en krijgt een jaar lang de wisselbeker in bezit.

Alle jeugdschakers van Mid Fryslân kunnen meespelen in de Grand Prix jeugdcyclus van de FSB. Op zaterdagmiddagen verspreid over het jaar kan worden deelgenomen aan toernooien in Friesland. Aan de beste jeugdspelers in de eindrangschikking reikt de FSB prijzen uit. Mid Fryslân heeft 6x het eigen Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in Akkrum georganiseerd, ooit onderdeel van deze Friese Grand Prix. Alleen volwaardige jeugdleden van Mid Fryslân, die tevens lid zijn van de FSB, kunnen meedoen aan het Individueel Fries Jeugdkampioenschap en het FK Jeugd Clubteams. Mid Fryslân conformeert zich aan de Beleidsregels NOC*NSF voor alle jeugdactiviteiten.

Senioren:

De senioren spelen op maandagavond vanaf 20.00 uur in Herbergh de Cleef, Kleef 1-3 in Akkrum in een interne competitie, waarbij op speelsterkte wordt ingedeeld. Daarnaast speelt Mid Fryslân met 4 teams in de externe competitie van de FSB, Team 1 werd in seizoen 2017-2018 kampioen van de FSB Promotieklasse en promoveerde naar de landelijke 3e klasse KNSB. Diverse senioren spelen regelmatig mee in toernooien en Friese Kampioenschappen. Elk seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een gezellig etentje, waarbij per team prijzen worden uitgereikt voor de beste prestaties in de interne en externe competitie. De winnaar van de interne competitie is Clubkampioen van Mid Fryslân en wint de wisselbeker.

Lidmaatschap en Contributie:

Iedereen die interesse heeft in schaken en zich wil aanmelden bij ssv Mid Fryslân, kan hier het aanmeldingsformulier downloaden. ssv Mid Fryslân gebruikt persoonsgegevens uitsluitend t.b.v. schaakactiviteiten. Van deze activiteiten worden afbeeldingen gemaakt en op media van ssv Mid Fryslân geplaatst. Bij bezwaar tegen gebruik van gegevens of afbeeldingen kan contact opgenomen worden met het bestuur van ssv Mid Fryslân.

  • Jeugd die bij een BSO schaakles krijgen, betalen een bijdrage van € 40,- per seizoen.
  • Aspiranten (tot 20 jaar) die nog geen lid van Mid Fryslân zijn, betalen een bijdrage van € 40,- per seizoen.
  • Junior leden (tot 20 jaar) die ook lid van de FSB zijn, betalen € 60,- per seizoen, € 25,- wordt aan de FSB afgedragen.
  • Senior leden (vanaf 20 jaar) betalen € 70,- per seizoen, waarvan ruim € 45,- wordt afgedragen aan de FSB.

Contributie moet aan het begin van elk seizoen overgemaakt worden naar IBAN nummer NL86 RABO 034.83.12.121 van Rabobank Heerenveen-ZO Friesland t.n.v. penningmeester Menno Steenstra o.v.v. de speler naam. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats.