Clubinfo

Algemene clubinformatie:

Streekschaakvereniging Mid Fryslân is opgericht op 30 september 1994 en dé schaakclub voor het midden van Friesland. Naast Akkrum en Nes komen de leden o.a. uit Grou, Idaerd, Jirnsum, Terherne, Aldeboarn, Nij Beets, Oranjewoud en Heerenveen. Mid Fryslân is onderdeel van de Friese Schaakbond (FSB). Op maandagavond en vrijdagmiddag wordt geschaakt in zaal ’t Bynt van de Brede School, Stringen 1 – 3 te Akkrum. Iedereen die belangstelling heeft, kan vrijblijvend eens langskomen om mee te schaken.

Bijzondere evenementen zijn jaarlijks:

  • De Reuzedei in Akkrum in het voorjaar met gezellig schaken en demonstratie schaken op het grote schaakspel.
  • Het Winter Snelschaak Toernooi in de kerstvakantie waar jeugd, senioren, familie, vrienden en kennissen snelschaken.
  • Het Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in het voorjaar, in 2023 wordt editie 7 verwacht.

Jeugdschaken:

Regelmatig geeft Mid Fryslân proef schaaklessen op basisscholen in Akkrum en omgeving. Jaarlijks vindt daarna de voorronde van het FK basisschoolschaken plaats in Akkrum, de winnaar wordt afgevaardigd naar de finale van het Fries Kampioenschap basisschool schaken. Geïnteresseerde jeugd kan, bij voldoende belangstelling in een seizoen, op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur schaakles krijgen in de Brede School aan de Stringen 1-3 te Akkrum.

Aspiranten, junioren en beginnende senioren krijgen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur schaakles in zaal ’t Bynt van de Brede School, Stringen 1-3 in Akkrum. Ervaren schaaktrainers geven les aan kleine groepen tot circa 5 schakers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Stappenmethode, speciaal ontwikkeld voor de KNSB. Aan het einde van elk seizoen kan onder toezicht van de KNSB per stap een diploma behaald worden. Ook speelt de jeugd in een interne competitie, waarvoor per groep medailles te winnen zijn. De hoogst geëindigde jeugdspeler is tevens Jeugdkampioen en krijgt een jaar lang de wisselbeker in bezit.

Alle jeugdschakers van Mid Fryslân kunnen meespelen in toernooien van de FSB en de NOSBO. Op zaterdagmiddagen verspreid over het jaar kan worden deelgenomen aan toernooien in Friesland, Groningen en Drenthe. Aan de beste jeugdspelers in de eindrangschikking worden prijzen uitgereikt. Mid Fryslân heeft 6x het eigen Jan Soeten Jeugd Schaak Toernooi in Akkrum georganiseerd, ooit onderdeel van deze Friese Grand Prix. Junioren van Mid Fryslân, die tevens lid zijn van de FSB / KNSB, kunnen meedoen aan het Individueel Fries Jeugdkampioenschap en het FK Jeugd Clubteams. Mid Fryslân conformeert zich aan de Beleidsregels NOC*NSF voor alle jeugdactiviteiten.

Senioren:

De senioren spelen op maandagavond vanaf 20.00 uur in zaal ’t Bynt van de Brede School, Stringen 1-3 in Akkrum in een interne competitie, waarbij op speelsterkte wordt ingedeeld. Daarnaast speelt Mid Fryslân met 5 teams in de externe competitie van de FSB, Mid Fryslân 1 werd in seizoen 2017-2018 kampioen van de FSB Promotieklasse en promoveerde naar de landelijke 3e klasse KNSB. Diverse senioren spelen regelmatig mee in toernooien en Friese Kampioenschappen. Elk seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een gezellig etentje, waarbij prijzen worden uitgereikt voor de beste prestaties in de interne en externe competitie. De winnaar van de interne competitie is Clubkampioen van Mid Fryslân en wint de wisselbeker.

Lidmaatschap en Contributie:

Iedereen die interesse heeft in schaken en zich wil aanmelden bij ssv Mid Fryslân, kan hier het aanmeldingsformulier downloaden. ssv Mid Fryslân gebruikt persoonsgegevens uitsluitend t.b.v. schaakactiviteiten. Van deze activiteiten worden afbeeldingen gemaakt en op media van ssv Mid Fryslân geplaatst. Bij bezwaar tegen gebruik van gegevens of afbeeldingen kan contact opgenomen worden met het bestuur van ssv Mid Fryslân.

  • Aspiranten (tot 20 jaar) die nog geen lid van de FSB/KNSB zijn, betalen € 45,- per seizoen.
  • Junior leden (tot 20 jaar) die wel lid van de FSB/KNSB zijn, betalen € 65,- per seizoen.
  • Senior leden (vanaf 20 jaar) die wel lid zijn van de FSB/KNSB betalen € 80,- per seizoen.

Contributie moet aan het begin van elk seizoen overgemaakt worden naar IBAN nummer NL86 RABO 034.83.12.121 van Rabobank Heerenveen-ZO Friesland t.n.v. penningmeester Menno Steenstra o.v.v. de speler naam. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats.