Herindeling: de (Schaak) Slach om Akkrum

De schaakverenigingen in Heerenveen en Akkrum zijn al jaren goede buren. Diverse spelers kennen elkaar goed, sommige Akkrummers zijn hun schaakcarriere zelfs ooit in Heerenveen begonnen. Des te jammer dat vorig jaar een bekerwedstrijd tussen beide clubs, vooral door een foutieve indeling van de Friese schaakbond, helemaal niet goed verliep. Om de sfeer weer in het positieve terug te brengen, werd dit seizoen besloten tot een “herindeling”, en wel door een onderlinge massakamp tegen elkaar te gaan spelen.

Saillant detail daarbij is natuurlijk dat, als de herindeling van Boarnsterhim doorgaat zoals nu voorgesteld, de gemeente Heerenveen straks opeens 2 schaakverenigingen zal herbergen. De vraag is dan welke schaakclub de boventoon gaat voeren, iets wat natuurlijk gelijk de toon zet in zo’n onderlinge massakamp 😉 En dus toog Heerenveen met een knokploeg van maar liefst 13 man op een mooie maandagavond naar Akkrum. Toen duidelijk werd dat veel kanonnen van Heerenveen 1, dat maar liefst 2 klassen hoger in de promotieklasse speelt, niet meededen, vond Akkrum dat gast sterspeler Jippe Kamstra ook niet opgesteld hoefde te worden.

Toch vond de eerste Heerenvener aanval gelijk plaats in zijn wijk. André Tanis had haast gemaakt om op tijd te komen, en nog maar net kunnen foerageren, toen de bom barstte in de Sake Visserstrjitte en Andre gelijk 3 pionnen achterkwam tegen Bert Zijp. Grote verwarring, waarbij André niet meer de concentratie kon opbrengen om te herstellen. Ook een directe aanval vanuit het zuiden op kop van de Sinnebourren sloeg in als een bom, toen Jeroen Sparenberg in de opening weggevaagd werd door kanon Hein van der Wijk. Jeroen riep nog iets over thematisch spel, waarbij hij 2 pionnen tegen een stuk achterkomt, maar een aanval op zijn stelling liep heel slecht af (0-2).

Gelukkig werd de Heerenveense aanval verder in die wijk tot staan gebracht door Stefan Krist, die een soort wild-west schaakpartij speelde waarbij vrijwel alle stukken aangevallen stonden. Stefan tructe tegenstander Herman Bos een paar stukken af, en won gemakkelijk. Ook de inderhaast ingevlogen hulptroepen uit Oentsjerk deden hun best. Ruud Herwijer had een aanvallende positie ingenomen tegen Dennis Pieck, won een vol stuk in een lastige stelling, waarin Ruud moest berusten in remise door eeuwig schaak. Toen Grouster Johnny Visser kwam melden dat hij in een gelijkopgaande wedstrijd tegen Peter Doetjes, door een mooie Loperruil zijn pionnen kon promoveren, werd de stand weer gelijkgetrokken (2,5-2,5).

Ondertussen was een 3-voudige aanval ingezet tegen Nes. Derk Brom had van schrik een pion weggegeven, kwam toch een stuk voor in een dreigende stelling, gaf het stuk weer terug, waarna door een serie schaakjes de Koning van tegenstander Arjen van der Veen opeens niet meer kon vluchten en Derk hem mat zette. Rinse Douma had een prima stelling tegen aanvoerder Roelof Klinkers van Heerenveen, maar een offer pakte slecht uit, en Rinse kwam achter te staan. Toen tijd de beslissende factor dreigde te worden in het voordeel van Rinse, kwamen de heren sportief remise overeen. Peter Koning won zijn match tegen Piet van der Zee. Hij zag in een partij waar veel stukken afgeruild werden een miniem voordeel, buitte dat uit, en drukte zijn tegenstander van het bord. Deze slag was dus duidelijk voor Nes (5-3).

In het centrum van Akkrum, achter de Kromme Knilles, verliep de strijd heel wat minder florissant. Siard Eijzenga zag dat zijn stukken onder druk kwamen tegen Madeni Bokal. Hij koos wel voor de aanval om eruit te komen, maar ziet zijn Dame opeens in de penning staan, raakt haar kwijt, en kan opgeven. Trevin Nettinga komt pas laat aan in Akkrum, schiet in alle haast zijn vrienden te hulp, maar wordt opgewacht en pootje gehaakt door de 94-jarige Henk Koudenburg. Trevin ruilt verkeerd af, komt schaak te staan, en kan er weinig goeds van maken. Gelukkig is Terherne paraat, want Ymco Leijenaar chaotiseert het slagveld door eerst een stuk achter te komen, vervolgens een kwaliteit terug te winnen, een stuk winst te maken, pionnen te veroveren, en dan zijn partij te winnen van Wiebe Oppenhuizen (6-5).

De mooiste en zwaarste slag vindt de hele avond echter plaats direct bij de afrit van de snelweg, waar ter hoogte van de Griene Eker het Heerenveense vlaggeschip van Peter de Jong, onze onverschrokken Caspar Doeser op zijn pad vindt. Beide heren weten niet van opgeven, Caspar komt een pion voor, maar krijgt een gevaarlijke aanval te verduren. Wel houdt hij initiatief, schakelt een verdediger uit bij een Torenruil, en wint een Toren tegen 2 stukken. Als Caspar tegen 22.30 uur all-in gaat, fold Peter de Jong, pakt een stuk terug, en manouvreert een bijzonder lastig eindspel in, wat Caspar uiteindelijk moet opgeven (6-6).

Dan rest slechts 1 partij, die van Klaas Jaap Soeten tegen Erik Klaassen uit Haskerdijken. Bijna een vriendschappelijke match, lange tijd zonder geweld. Toch ontstaat er een lastige partij met veel penningen, waarin Klaas Jaap wat pionnen achterkomt, maar wel een mataanval laat doorslaan. Als de stofwolken zijn opgetrokken, heeft Mid Fryslan in de Slach om Akkrum maar nipt via een 7-6 overwinning de Heerenveense aanval weten te weerstaan. En daarmee eindigt een gezellige avond in Akkrum, die zeker tot een vervolg zal leiden.

2 reacties

  1. Tja, we zijn druk in gesprek met Heerenveen voor een vervolg …..
    Zal vermoedelijk begin 2013 worden, maar eerst komt Heerenveen natuurlijk nog massaal op bezoek bij het Wintersnelschaken op 28 december !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *