Jeugd Schaak Noord: JSN1 grijpt de koppositie

In het Noorden zijn we maar wat trots dat het Jeugd NK naar Assen is gehaald. Meerdere jeugdschakers uit Drenthe, Groningen en Friesland deden mee in het Van der Valk hotel. Een geweldige reclame voor het noordelijke schaken met een grote uitstraling. We hopen dat we de jeugd in de noordelijke provincies aan het schaken krijgen. Om dat te bewerken heeft de Stichting Jeugd Schaak Noord de nodige plannen en één van de plannen kwam van de jeugdschakers zelf: waarom gaan we als jeugdtalenten niet samen meedoen aan de landelijke jeugdcompetities.

 

Het geluid is door de Stichting opgepikt en samen met enkele begeleiders is in korte tijd het idee van de Talententeams uit de grond gestampt. Doel is om de afzonderlijke jeugdschakers te verenigen in een groep met gelijkgestemden die de passie voor het schaken delen. Als de jeugd een idee heeft kunnen ze dat inbrengen en gaan we met de talentenclub kijken of we dit kunnen organiseren. Eerste loot aan het Talententeam onder de Stichting Jeugd Schaak Noord is dus om mee te doen aan de landelijke Jeugd Club Competitie. Veel jeugdschakers konden één of meerdere keren meedoen en zo zijn maar liefst drie teams met jeugdschakers van onder andere sc Ten Boer, Staunton Groningen, sc Leek, Philidor Leeuwarden, DTK Buitenpost en ssv Mid Fryslân gevormd die meedoen. Maandagavond mochten we bij Staunton in Groningen van start. Heel veel dank voor de gastvrijheid.

De talenten willen het niet alleen bij spelen houden, maar ook met elkaar gaan trainen. Migchiel de Jong (Philidor) en Geert van der Velde (Mid Fryslân) keken daarom alvast waar de groeimogelijkheden van elke jeugdschaker liggen en deden de analyse na de partij met hen. Heel veel dank voor alle nuttige adviezen. Ook aanwezig Vincent Valens namens de Stichting aanwezig samen met de ouders en andere begeleiders. Deze avond speelden Talententeam 1 en 2 tegen elkaar en speelde Talententeam 3 tegen sc Haren, de andere noordelijke vertegenwoordiger in de Promotieklasse Noord Oost A.

Talententeam JSN 3 – SC Haren 1-3
De gasten kwamen zelfverzekerd en stevig uit de startblokken. Tim Bredek op bord 4 strafte een openingsfout van Robin Gibcus af en na een uur konden de stukken weer terug in de doos (0-1). Op bord 1 speelde Loek van der Hagen bij de gasten. Loek is veel met schaken bezig, heeft training van sterke spelers en speelde afgelopen weekend nog het kwalificatietoernooi. Onze Thijmen Nawijn zou dus een zware avond tegemoet mogen zien. Loek pakte de draak van Thijmen stevig bij de hoorns en bestormde met h2-h4 en g2-g4 de zwarte stelling. Thijmen verdedigde zich echter inventief en creatief. De toren van f8 werd ter ondersteuning naar h8 gebracht en de stelling leek houdbaar. Ik begreep van Thijmen dat het gebrek aan ritme hem toen opbrak door een onnodige fout. Het was meteen afgelopen (0-2).

Oscar Hoppen op bord 2 deed het erg goed tegen Joris Spanjer. Niet alleen stonden zijn stukken actiever, hij had ook nog eens een stevige voorsprong op de klok. Alles leek ok voor het team want ook Robin Bruins op bord 3 begon zijn stelling steeds verder te verbeteren. Oscar miste echter een venijnige dreiging van Joris Spanjer, waarbij mat en stukwinst tegelijkertijd mogelijk was (0-3). Robin had zijn stelling erg goed opgezet. Vooral zijn loper en paard waren actiever dan de witte lichte stukken. Daarbij was er ook sprake van ruimteoverwicht door de pionnen op c5, d5 en e6. Robin zette de betere stelling om in kwaliteitswinst. Daarna hobbelden de pionnen naar de overkant met als resultaat een dame meer. Het mat volgde spoedig (1-3).

Talententeam JSN 2 – Talententeam JSN 1 0,5-3,5
Hier maar liefst vier schakers die afgelopen weekend meegedaan aan de NJSK kwalificatie ronde in Meppel. Sven Broersma speelde op zaterdag en haalde daar een vierde plaats. Daan Noordenbos en Jonas Hilwerda wisten zich te plaatsen voor het NK B in Assen. Gerbrich Kroon haalde dat succes niet bij de A-meiden. Men was in vorm en de match duurde dan ook tot ongeveer 11 uur in de avond. Als eerste viel een beslissing tussen Janko Eelsingh (Mid Fryslân) en Daan Noordenbos. Janko stelde zich met de London stevig op. Daan wachtte echter niet en nog voordat de koning van e8 weg was werden de g- en h-pion naar voren gedirigeerd. Vooral de zwartveldige loper van Janko kreeg het te kwaad op g3. Toen hij deze dreiging pareerde begon Daan opeens met zijn dame de pionnen op de damevleugel aan te vallen. De pion op b2 ging verloren en er was geen redding meer mogelijk (0-1).

Abe Algra gaf stevige weerstand aan Jonas Hilwerda. Jonas had meer ruimte, maar het was bepaald geen walk over. Eerst ging echter de pion op a7 verloren en toen Jonas daarna een koningsaanval begon, kon Abe het niet meer droog houden (0-2). Het was dus aan Christian Torensma en Sven Broersma om een gelijk spel uit het vuur te slepen. Femke Koning (Mid Fryslân), de tegenstander van Sven, pakte het echter rustig aan. Langzaam vergrootte ze haar centrum, stichtte wat onheil op de damevleugel om opeens met een switch met loper en dame mat op h7 te dreigen. Sven moest in deze fase een kwaliteit geven om de aanval tijdelijk te stoppen. Toen hem dat lukte stond Femke’s loper echter opeens op a4 en ging het paard op c6 verloren. Een scherpe uitval naar wits koning kon gepareerd worden en de achterstand werd te groot. Sven moest opgeven (0-3).

Ondertussen had Christian wel groot voordeel bereikt tegen Gerbrich Kroon. Christian had de opening goed voorbereid en Gerbrich moest meteen in de denktank om groot onheil te voorkomen. Ze wist de stelling maar ternauwernood bij elkaar te houden. Rond de 20ste zet was een zetherhaling mogelijk. Gerbrich ontweek die maar kwam daardoor minder te staan. Langzaam voerde Christian de druk op, kwam gewonnen te staan, maar had ook tijdsdruk. Toen er een onverwachte situatie op het bord kwam bood hij remise aan. Gerbrich nam dit dankbaar aan. Een heel lange partij van 70 zetten die pas om 11 uur afgelopen was. (0,5-3,5). Een prachtig begin van het noordelijke jeugdschaak dat een vervolg heeft in Hengelo.

Zaterdag 30 september werd de tweede en derde ronde van de landelijke Jeugd Club Competitie in Hengelo gespeeld. Tenminste voor de 3 Talententeams van Jeugd Schaak Noord. In het mooie en ruime Denksportcentrum speelden de teams 2 ronden. Het weer bleek echt schaakweer, terwijl de regen naar beneden stortte, had de jeugd een bijzonder leuke schaakervaring. Overigens ook met enkele bizarre momenten. Zo bleek één van de teams (Almere) te denken dat we pas om 1 uur zouden beginnen. Een ander team (BSG) kwam maar met 3 spelers opdagen. En het meest bijzondere door de afwezigheid van Almere was dat we er pas na een half uur achter kwamen dat twee teams verkeerd waren gaan zitten. Gevolg: de wedstrijd tussen Haren en Hoogland werd gestopt en Haren bleek reglementair van Almere te hebben gewonnen (en kon Hengelo in), terwijl Hoogland en BSG opnieuw tegen elkaar moesten beginnen. Behalve de eerste bordspeler van Hoogland die ook vrij had.

Talententeam JSN 2 – Talententeam JSN 3: eindstand 2-2
Onze drie teams moeten de eerste drie ronden tegen elkaar, zodat er in de latere ronden geen beïnvloeding van de eindstand kan plaatsvinden. Dit keer mocht JSN 2 tegen JSN 3. Het Friese team team speelde met twee Hofstra’s, het derde met één. De partij tussen Remmelt (JSN3) en Tetkse (JSN2) was het eerst afgelopen. Remmelt won een toren en besliste de partij. Tijmen had het vandaag moeilijk. Hij kon zich moeilijk concentreren en speelde daardoor te snel. Gevolg was dat de andere Thijmen eenvoudig kon winnen (2-0). Het moest dus van de Fries inbreng komen om gelijk te maken. Christian werd daarbij geholpen door Robin Gibcus die in een voor hem onbegrijpelijk moment de dekking van zijn dame opgaf en hierdoor verloor. Het boeiendst was de partij tussen Robin Bruins en Sven Broersma. Robin pakte het positionele overwicht door de juiste loper te ruilen. Sven begreep dat actie nodig was en besloot de damevleugel te openen. Toen Robin een petit combination overzag, kwam Sven positioneel boven te liggen. DE pion van Robin op a6 werd zwak en ging verloren. In zijn ijver om die te verdedigen sloeg Sven op de koningsvleugel toe. Eindstand 2-2.

Talententeam JSN 1 – Minerva: 3 – 1
JSN 1 had het heel wat zwaarder tegen thuisclub Minerva. Jonas en Daan begonnen wel heel goed. Zij grepen hun tegenstanders bij de keel en drukten vrij vlot door. Daan met een positioneel dameoffer. Gerbrich had ondertussen ook het betere van het spel. Met een loper tegen twee pionnen had de tegenstander nog wel wat kansen, maar Gerbrich speelde het bekwaam uit. Femke Koning (Mid Fryslân) mocht het opnemen tegen Thomas Berghuis die vorig jaar nog meedeed aan het NK. Femke moest met een paard op h6 f7 verdedigen. Ze kon het paard wel weer in het spel krijgen maar dit ging ten koste van pion e6. Langzaam werd de stelling steeds moeilijker tot ze in extremis nog minder dan 40 seconden op de klok had staan. Spelen op increment heet dat. Femke bleek hier erg goed in te zijn. De verloren stelling kantelde en Femke kwam gewonnen te staan. Toen ze echter de trots van haar stelling, de pion op d4, kwijt raakte lukte het niet meer en verloor zijn rond 10 voor 2 (3-1)

Talententeam JSN 2 – Almere: 0,5 – 3,5
JSN2 mocht tegen het sterke Almere. Tijmen speelde à tempo in het Frans een bekend paardoffer op e6. Helaas in een andere variant dan dat het goed is. Zijn tegenstander schrok wel, maar incasseerde vervolgens het stuk. JSN2 stond dus al snel achter met 1-0. Tetske deed het heel goed tegen Julia de Roo. Lange tijd bleef de stelling gelijk en kon wit niet bogen op voordeel. Na de uitval Dg4 moest Tetske echter wel g6 spelen met de nodige zwakke zwarte velden op de koningsvleugel. In een later stadium bleek ze een kwaliteit achter gekomen te zijn en drukte de sterke Julia de Roo door. Christian speelde een interessante variant van het Frans. Het leek me een erg interessante stelling waar beide partijen kansen hadden. Een echt gevecht. Opeens was het echter afgelopen en ik weet eigenlijk niet waardoor Christian verloor. Sven lukte het na een lang en intensief gevecht wel om remise te houden. En dat was een dubbeltje op zijn kant, want het leek er op dat wit alleen hoefde te proberen een dame op h6 te krijgen om mat te zetten. Later kwam de dame op f6 en een loper op d4. Ee paard op e5 moest het mat voorkomen. Dit lukte op wonderbaarlijke manier. Via een aftrekaanval waarbij Sven zijn eigen dame inzette kon hij zich ontworstelen aan de dodelijke dreiging. Sven ontsnapte naar een dubbel toreneindspel waarbij zijn pluspion verloren ging. Na torenruil was remise het eindresultaat. Een goede en mooie partij van Sven (0,5-3,5).

Talententeam JSN 1 – Talententeam JSN 2: eindstand 4 – 0
Rond half 3 startte de derde ronde, nu mocht JSN1 tegen JSN3 spelen en team 1 had geen moeite met team 3. Remmelt verloor al snel een stuk tegen Gerbrich en gaf als eerste op. Femke Koning (Mid Fryslân) volgde hierna. Robin Gibcus speelde g7-g6 wat de nodige aanknopingspunten aan Femke gaf. Toen Femke niet direct toesloeg verdedigde Robin zich goed en leek er niet veel aan de hand. Robin ging echter met zijn koning naar h6 en opeens was er stukwinst voor Femke en volgde de winst vlot. Robin Bruins gaf wel serieuze tegenstand aan Daan. Na de opening had Robin zelfs het iets betere van het spel: een gezonde stelling met een ruimteoverwicht. Ergens maakte Robin echter een fout en kwam Daan met loper tegen twee pionnen voor in een toreneindspel. Robin kon dit aanvankelijk nog houden, maar uiteindelijk drukte Daan door (3-0). De laatste partij was meteen ook een interessante. Thijmen opende erg voorzichtig tegen Jonas. Maar in het middenspel wist hij toch zijn ruimte te pakken en er ontstond een buitengewoon complexe stelling. Thijmen met een pion minder had druk op g2 met dame en toren en een paard dat vanaf g6 naar f4 of h4 kon springen om mee te helpen om de witte koning mat te zetten. Jonas moest zijn weg door een waar mijnenveld zoeken. Uiteindelijk besliste dat Thijmen even miste dat de toren op f7 samen met een loper op c2 mat op h7 kon geven als het paard op g6 ten aanval trok.

Talententeam JSN1 met Femke Koning staat nu ruim op de eerste plaats. Ook omdat Haren er niet aan te pas kwamen tegen Hoogland en zijn koppositie moest afgeven. Het “Friese” Talententeam JSN2, met Janko Eelsingh, deelt de laatste plaats gebroederlijk met “NOSBO” Talententeam JSN3.

Stand na ronde 3:
1. Talententeam JSN 1 6-10,5
2. Haren 4-8
3. Almere 4-6,5
4. Minerva 3-7
5. Hoogland 3-5
6. BSG 2-5
7. Talententeam JSN 2 en 3 1-3

Op 11 november hebben we de volgende wedstrijden in Haren:
Ronde 4
JSN1 – BSG
JSN2 – Hoogland
JSN3 – Almere

Ronde 5
Almere – JSN1
Hoogland – JSN3
Minerva – JSN2

De slotrondes 6 en 7 zullen door Jeugd Schaak Noord zelf georganiseerd worden. Plaats van handeling is dan de Maasstee in Assen. Verslagen: Roelof Kroon (sc Ten Boer) en Opperschaak Goeroe van de Talententeams van Jeugd Schaak Noord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *