Mid Fryslân volledig in het nieuw

Afgelopen zomer moest streekschaakvereniging Mid Fryslân zich beraden op de toekomst. Financieel stond de club er niet florissant voor, het ledenaantal bij de senioren daalde tot onder de kritieke grens van 20 leden, de jongste jeugd dreigde geheel te verdwijnen, en het materiaal was een ratjetoe. Toch waren er ook successen te vieren met het kampioenschap van de beide seniorenteams. Met nieuw elan, mede gedreven door de boodschap “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” nagelaten door Jan Roelof Soeten, ging de club aan het werk.

Akkrummer middenstand support ledenwerving:

Begin dit seizoen werd de middenstand in Akkrum benaderd om een ledenwervingsactie te steunen. Artikelen in de Mid Frieslander, in Middelpunt, op Akkrum.net, en de eigen website werden gevolgd door een flyeractie waarin 10.000 flyers door Boarnsterhim verspreid werden. De actie werd gesponsord door Café Kromme Knilles, Middelpunt, Fixet Postma, Makelaardij Wieb Zandberg, Bouwbedrijf Kees de Boer, Chinees Restaurant Lotus, Snackbar Veenema, Kinderwinkel NULTOT12 en de Drijfveer / Tusken de Marren. Hierdoor kon de club in de loop van het seizoen kosteloos inmiddels 7 jeugdleden en 7 seniorleden toevoegen aan de ledenlijst. Niet alleen een opsteker in opzicht van ledenaantal en contributie, maar Mid Fryslan bleek nu ook in staat voor het eerst een 3e team in competitie te brengen.

Verenigingen en Stichtingen:

Om de kosten voor de club omlaag te brengen werd steun gevonden bij Stichting het Mienskar. Een mooie bijdrage zorgde ervoor dat de club in de kosten voor zaalhuur kon voorzien, zodat de contributies voor andere doeleinden aangewend konden worden. Ook werd de club ingeschreven als een officiële Vereniging, 3 leden betaalden de “factuur” van de zeer welwillende Slart & Spoelstra Notarissen te Grou. Hierdoor wordt het voor de vereniging in komende jaren mogelijk ook eens mee te doen aan diverse officiele sponsoracties.

Anker & Anker voor de jeugd:

De volgende actie betrof het jeugdschaken nieuw leven in de blazen. Een ruimhartige gift van de bekende Ankers zette een uitgebreid programma in werking. Eind 2009 werd gestart met lesgegeven op diverse scholen in Terherne, Aldeboarn, Jirnsum en Akkrum, gevolgd door de voorronde van het Fries Kampioenschap basisschoolschaken. Ruim 32 kinderen streden in februari 2010 bij de Thalenschool enthousiast op de 64 velden. Ook werd op diverse scholen oud schaakmateriaal van de club achtergelaten, zodat op de scholen vaker geschaakt kan worden. Komend seizoen wil Mid Fryslân met een eigen jeugdtoernooi aanhaken bij de nieuw op te zetten Grand Prix van jeugdtoernooien in heel Friesland.

Merkecommissie schenkt nieuw schaakmateriaal:

Om de reeks initiatieven een vervolg te geven werd gedacht aan het vernieuwen van het eigen schaakmateriaal. Oud materiaal werd immers aan de basisscholen weggegeven, wat overbleef was ook niet bepaald representatief voor externe wedstrijden en toernooien. Met name bij het eigen Wintersnelschaaktoernooi was het kritiek of de club wel voldoende materiaal had om alle wedstrijden te kunnen voorzien. En dus werd de Akkrummer Merkecommissie gevraagd om de schaakclub hierbij te helpen. Tot grote vreugde bleek men bereid om een complete set van 8 borden, 8 sets schaakstukken en 8 digitale klokken voor de club aan te schaffen. En dit nieuwe representatieve materiaal werd enthousiast ingewijd met een 6,5 – 1,5 overwinning van Mid Fryslan 2 op Knudde 2 uit Leeuwarden.

Streekschaakvereniging Mid Fryslan bedankt alle genoemde personen en organisaties voor hun support. Dankzij al hun steun staat de schaaksport in Midden Friesland er voor de komende jaren weer prima op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *