Smith-Morra gambiet

De eerste partij van het seizoen tussen Geart-Jacob en Erwin. In de afgelopen onderlinge confrontaties tussen de captains van MF2 ontstond er altijd spektakel op het schaakbord. Hieronder is de analyse van Geart Jacob te lezen.

De partij begint met 1 .e4 Erwin antwoordt met 1. .. c5 Siciliaans. 2. d4 cxd4 3 .c3 dxc3 4.Pxc3 deopening heet het Smith-Morra gambiet, waarin wit een pion offert voor een snelle ontwikkeling en verdere aanvalskansen. Hiermee wordt de uitgebreide theorie van het Siciliaans vermeden.

4. .. Pc6 5. Pf3 e5 6. Lc4 Pf6 7. 0-0 Lb4 8. Ld2 0-0 tot dusver normale ontwikkeling zetten van beide kanten. 9. a3 Geart-Jacob besluit de zwarte loper op b4 aan te vallen, waarna er in het centrum een waar slagveld ontstaat. 9. .. LxPc3 10. LxLc3 Pxe4 11. Lxe5 (met het paard op e5 slaan is slecht, 11. .. PxLc3 geeft wit een losse pion en dat kan nooit de bedoeling zijn bij een pion achterstand….) 11. .. PxLe5 12. PxPe5 Pf6 13. Dd6! Dit lijkt een goed zet, de zwarte stelling zit behoorlijk op slot door de achtergebleven pion op d7…. 13. .. a6 (beter was 13. .. Db6) 14. TAd1 b5 15. Pc6 een prachtig veld voor het paard, zwart kan het paard niet slaan met de d-pion omdat dan de zwarte dame er afgaat. De loper slaan op c4 kan ook niet omdat het witte paard op c6 de zwarte dame aanvalt.

De beste zet die zwart kan doen is 15. .. De8 16. TFe1 waarna er 2 mogelijk varianten zijn 16. .. Pe4 en 16. .. dxPc6

De eerste variant 16. .. Pe4, na de partij hebben we deze variant gespeeld en zijn toen tot de conclusie gekomen dat dit een speelbare variant is voor zwart. Na het thuis nog eens te hebben nagespeeld lijkt het toch niet te kunnen. 17. TxPe4 DxTe4 18. Ld5 De2 19. Le7 een gruwelijk tussenschaakje waardoor de toren op a8 ineens bezoek krijgt van de witte loper. 19. ..Kh8 20. LxTa8 en de witte toren op d1 staat ook weer verdedigd. Zwart kan de druk opvoeren door 20. Te8 te spelen maar wit kan dit eenvoudig pareren met 21. Tc1 en wit staat een kwaliteit voor en zal de partij winnen.

De tweede variant 16. .. dxPc6 17. TxDe8 TxTe8 en het staat ongeveer gelijk, wellicht dat wit iets beter staat met de dame nog op het bord.

Maar met niet gespeelde varianten koop je niks, dus terug naar de partij, in plaats van 15. .. De8 besloot Erwin 15. .. Pe8 te spelen. Wit en zwart vallen allebei met het paard de dame aan, helaas voor Erwin kan Geart-Jacob hier met 16. Pe7 een venijnig schaakje geven. Erwin speelde hier enigszins gehaast 16. .. Kh8, dit was niet de beste voortzetting, beter was geweest 16. .. DxPe7 17. DxDe7 bxLc4. Maar ook dit is een verloren stelling voor zwart.

17. Pg6 schaak met een dubbele aanval op Tf8 + matdreiging 17. .. hxPg6 18. DxTf8+ Kh7 19. Lxf7 is niet de sterkste zet, beter is 19. Ld5 Tb8 20. TFe1 wint nog een kwaliteit…. 19. .. Df6 zwart zet zich zelf hiermee vast en wit kan mat in 7 zetten geven, het ging echter nog een zet sneller. 20.Dg8+ Kh6 21. Dh8+ Kg5 22. F4+ Dxf4 23. TxDf4 KxTf4 24. Dh4 Kf5 25. Td5 schaakmat.

24. .. Ke3 25. Dg3+ Ke4 26. Lxg6 gaat ook mat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *