Soms zit het MF3 mee en soms ……

Onder de bezielende  leiding van teamcaptain PK en zíjn vaste begeleidster voor het leven Gezina, trokken afgelopen vrijdag 3 maart Mid Fryslân 3 basisspelers Femke en Janko met invallers Siard en Bert vól optimisme richting Buitenpost voor de FSB uitwedstrijd tegen DTK 2, alweer voor de 5e ronde in de FSB 3e klasse.

Hoewel Peter mogelijk íets te optimistisch was over de verwachte uitslag, had niemand van de ploeg gerekend op de ontwikkelingen, die later op die avond nog zouden volgen … Na de gebruikelijke ontvangst barstte de strijd op alle vier borden los.

Femke speelde solide met wit tegen een Caro-Kann (voor de techneuten: Ruil Variant en Panov-Botvinnik Aanval) en wist haar tegenstander overtuigend en beheerst op remise te houden. Dat leek een mooie basis als begin van onze verdere punten ?

Janko, met zwart (Siciliaans), die ook  al heeft aangetoond – op papier aanzienlijk sterkere – tegenstanders op remise te kunnen houden, kon het déze avond op het nippertje net niet waarmaken en moest zich gewonnen geven.

Het verdere trieste verloop van de avond laat zich kort schetsen:

De partijen van Bert en Siard hadden gemeen, dat beiden niet konden voorkomen, dat hun tegenstanders een doorslaggevende pionnenroof konden inzetten richting het eindspel.

Nadat bij Bert met zwart  (Caro-Kann: Ruil Variant en Panov-Botvinnik Aanval, inderdaad) , na een redelijk gelijk opgaande partij, de lichte stukken het bord hadden verlaten, reageerde hij verkeerd op een dame-aanval op de koningsstelling en verkoos een verkeerde verdediging boven een tegenaanval (vertrouw nooit je tegenstander) wat hem zoals vermeld fors pionnenverlies opleverde en de partij.

Bij Siard (met wit) kwam eveneens Siciliaans op het bord. Hij wist lange tijd zijn tegenstander in toom te houden en had de regie van de partij, totdat zijn tegenstander met een listige tactische slagzet Siard’s Dame kon verjagen van haar verdedigende rol voor zijn pionnen tegen een vrijpion, die vervolgens de doorslag gaf tot verlies.

Een  ½ – 3  ½ verlies, soms zit het gewoon tegen …..

Bert “the Killer” Hassing, aka Passant54

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *