Steenwijk 23 tegen Mid Fryslân 23: dubbele strijd in Onna

Het ging een leuke avond worden, want de wedstrijd van Mid Fryslân 3 was verplaatst naar dezelfde avond als Mid Fryslân 2. Beide teams speelden zo tegen hun evenknie uit Steenwijk. Met 12 schakers, inclusief de jarige Menno Steenstra, en 3 begeleiders zouden de teams vertrekken. Tot Stefan Krist zich ziek meldde en team 2 helaas met een man minder moest aantreden. Veel werd goedgemaakt door de warme ontvangst in Steenwijk. Niet alleen de opening blonk uit in mooie woorden, ook bleek Steenwijk een zeer sympathieke tegenstander, en trakteerde Yun Che Hu iedereen op een lekkernij.

Steenwijk 3 – Mid Fryslân 3: ietsje ouder tegen ietsje jonger.

Bord 3) Jelmer Steenstra (784) – Olivier Vernooy (1274):

Bij Jelmer staat de snelheidsmeter op volle toeren tegen de ook nog jonge Olivier, die al even hard gaat. In korte tijd knalt er vanalles van het bord af, en Jelmer staat binnen een uur in een eindspel zomaar 2 pionnen voor. Als alle dreigingen uit de stelling zijn en Olivier met zwart niets overhoudt, geeft hij op. Terecht, maar wel aan de vroege kant, en het is 1 – 0. Voor de vorm verder uitspelen laat daarna overigens zien dat Jelmer het punt inderdaad ook gewoon had verdiend.

Bord 1) Johnny Visser (1274) – Bert Dassen (1392)

Johnny slaagt er al snel in om een chaos op het bord te krijgen. Hij komt een vol stuk tegen een pion op voorsprong, maar krijgt wel een volkomen open Koningstelling. Daar moeten geen rare dingen gebeuren. Uiteraard ontwikkelt Johnny niet optimaal, zijn tegenstander valt aan, en kan een 2e pion claimen. Na flink wat afruilen, komen de 2 Paarden van Johnny tegenover 1 Paard te staan, met aan beide kanten nog flink wat pionnen. Maar Johnny weet de winst niet zo te vinden en accepteert remise. Daarmee komt de stand op 1,5 – 0,5.

Bord 4) Janko Eelsingh (656) – Roelof Kreulen (1311)

Janko ziet gelijk een sterk pionnenfront tegenover zich van de maar liefst 66 jaar oudere Kreulen. Dan moet je als jongeling van 12 jaar maar goede zetten weten te vinden, en dat is in zo’n eerste senioren wedstrijd best lastig. Janko komt er met een pionnetje achterstand best redelijk uit. Brutaal zoekt Janko zelfs de aanval, overal vindt hij wel een dreiging, maar nergens een opening. De stelling gaat daarmee behoorlijk op slot en een remise aanbod volgt. Gezien de stand kan Kreulen dat eerst niet accepteren. Als er later toch een tegen aanbod volgt, wil Janko doorspelen. Maar onder lichte aanmoediging van de teamleider, gezien het tijdstip en de gelijke stelling, komt het er toch van, 2 – 1.

Bord 2) Femke Koning (936) – Charrel Brandenburg (1225)

Ook hier groot een leeftijdsverschil van 64 jaar, en dus begint Femke rustig en blijven stelling en materiaal in evenwicht. Gaandeweg wint ze toch een pion, al staat het wat gedrongen voor haar zwarte stukken. Een knappe röntgen aanval levert nog een pionnetje op, met als gevolg dat haar Paard op een prachtig plekje terecht komt. Toch blijft de stelling lastig voor Femke, er zit veel dreiging in, en het wordt toch ook wel laat. Een pionnetje inleveren is niet zo erg, maar de tijd gaat ook een grote rol spelen. Hoewel de sympathieke Brandenburg zelfs bereid is de partij op te geven,  wordt er toch maar voor remise gekozen, met als eindresultaat van 2,5 – 1,5.

Daarmee wint Mid Fryslân 3 de eerste wedstrijd van het seizoen. Een prachtig resultaat, zonder verlies partijen en heel veel ratingpunten winst.

 

Steenwijk 2 – Mid Fryslân 2:  verjaardagspartijtjes

Bord 1) Siard Eijzenga (1703) in de rol van Stefan Krist (1685) – Jan de Smidt (1755)

Aangezien Stefan dus ziek was, werd het 1e bord opgegeven. Siard was als belangstellende bezoeker echter wel genegen een vrijblijvend partijtje mee te spelen. Opmerkelijk is dat de Smidt halverwege de avond terecht opgeeft, omdat hij wel ziet hoe hij gaat verliezen. Maar Siard zelf bleek een ander plan te hebben, waarin zijn tegenstander nog helemaal niet had verloren. Winst voor Mid Fryslân, maar ongeacht de uitslag van deze partij leidt Steenwijk toch met 0 – 1.

Bord 5) Trevin Nettinga (1506) – Gerrit Schoenmaker (1533)

De eerste overwinning voor team 2 is wel heel rap binnen. Trevin wint binnen het uur en in 8 zetten zijn partij. Een afruil in het centrum wordt niet goed doorgerekend, Trevin slaat in op f7, de Koning kan niet terugslaan wegens dreigend Dame verlies, en moet wel naar e7. Dan komt de volgende nare Loper langs met schaak op g5, waarna de Dame alsnog verloren gaat. De score komt op 1 – 1.

Bord 3) Thomas Douma (1441) – Yun Che Hu (1584)

Thomas kwam niet goed uit de startblokken tegen de op lekkernijen trakterende Yun Che Hu. Te vroeg met een Dame het veld in, dan nog slaan op veld g7, terwijl een Loper in staat. Dat is vragen om problemen en die kreeg Thomas dan ook volop. Maar een Douma speelt altijd creatief, ook al komt hij een Loper achter en offert hij even later nog een volle Toren erbij. Zijn aanval zet door, de zwarte Koning staat vol op de tocht. Een venijnig schaakje op c6 geeft zoveel mogelijkheden, de zwarte Koning heeft zo weinig velden, Thomas kan kiezen om een Loper en Toren terug te winnen, maar zet Yun gewoon mat. Een fraai kado en het staat 2 – 1.

Bord 6) Julian Frijlink (1275) – Martinus Scheeringa (1498)

Julian besluit lang te rokeren, zijn tegenstander rokeert kort. Daarna wint Julian niet alleen een pion, maar slaagt er ook in druk op te bouwen op de witte Koningstelling. Een complexe stelling ontstaat met veel gepende stukken. Toch slaagt Julian erin een afruil variant te vinden om uit de penningen te komen. In plaats van ook echt af te ruilen, kiest hij echter voor tussenzetjes, met als gevolg dat zijn tegenstander weer kansen krijgt. Julian krijgt Dame en Koning op 1 lijn, en dat kost zijn Dame tegen een Toren en Paard. Als hij nog een Toren over het hoofd ziet, is de partij afgelopen, 2 – 2.

Bord 2) Geart Jacob Jong (1526) – Frans van Emst (1625)

Geart Jacob is wel van de remises en het dichtmetselen van stellingen. Vrij vlot biedt hij remise aan als Team 2 op voorsprong komt, maar dat wordt afgewezen. Een open b-lijn wordt door van Emst optimaal benut, Dame en 2 Torens dreigen over die lijn, en die kan Geart Jacob niet tegenhouden. Langzaam maar zeker ziet hij zijn stelling in elkaar donderen, en we staan weer achter met 2- 3.

Bord 8) Klaas Jaap Soeten (1401) – Pieter van der Zee (1484)

Meneer Soeten voelt zich wel thuis in dit nieuwe team, vorige wedstrijd een punt pakken, dus vol goede moed er tegenaan. Lang ziet het er gelijk uit, tot het initiatief en de aanvallen van Klaas Jaap de hele witte stelling aan gort heeft gespeeld. Tegelijk valt hij veel stukken aan, en wint daarbij een Toren. Zijn creatieve speelstijl levert ook deze keer loon naar werken en hij staat bovenaan in de persoonlijke ranglijst van FSB klasse 2B, 3 – 3

Bord 7) Menno Steenstra (1364) – Ingrid Jansen (1487)

De jarige Menno komt tegen Ingrid Jansen een stuk tegen 2 pionnen achter, maar daar is niets aan verloren. De zwarte stukken zijn namelijk nauwelijks ontwikkeld en Menno heeft op de Damevleugel vrij spel met 3 pionnen tegen 0. Een lange partij volgt, waarbij Menno veel meer tijd over heeft dan zijn tegenstandster. Langzaam valt de partij dan ook weer de kant op van Menno en hij komt gelijk in materiaal. Dan is hij opeens weer een stuk kwijt, terwijl zijn tegenstandster in vliegende tijdnood verkeert. Toch wordt zijn remise aanbod geaccepteerd. Gezien de tijd volkomen terecht, maar gezien de stand een heel mooi verjaardags cadeautje, 3,5 – 3,5.

Bord 4) Erwin Koning (1487) – Joep van der Hulst (1553)

Dan blijft alleen de partij van Erwin over, een knap lastige partij met laat nog veel stukken op het bord. Aan weerskanten staat er druk op beide stellingen, maar die lijkt wel in het voordeel van Erwin uit te vallen. Terwijl vd Hulst met een pion naar promotie loopt onder druk van diverse schaakjes, zet Erwin via de h-lijn de finale aanval in. De dreigende pion promotie wordt vakkundig gecounterd door een Loper offer op h4, en als deze niet wordt gepakt, slaat Erwin door op g3, en pareert met dezelfde Loper en passant een volgend schaakje van wit. Daarna is mat onvermijdelijk geworden, en sleept Erwin volgens hemzelf zijn mooiste punt en  de teamoverwinning binnen, 4,5 – 3,5.

Voor Mid Fryslân 2 is dus de 2e seizoenswinst binnen. Ze staan in de top van het klassement in 2B en dat is wel heel mooi voor dit jonge team. Met de overwinningen op zak wordt Kromme Knilles in Akkrum nog even opgezocht voor een overwinningsdrankje van Erwin en een verjaardagsbiertje van Menno. Al ligt het grut van team 3 tegen die tijd dan al een uur of wat te slapen …..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *